De lekkerste hakhoning van Nederland!!

Artikel 9:


Artikel 9: De prijs.

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van de hogere inkoop kosten, jaarlijkse inflatie en/of veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan DHK producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DHK geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien DHK dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

   5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

   6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is DHK niet verplicht het        product volgens de foutieve prijs te leveren.