Artikel 17:


Artikel 17: Copyright.

  1. Op de op deze website gebruikte teksten, foto's en afbeeldingen berust copyright. Wil je van een tekst, foto of afbeelding gebruik maken, neem dan, i.v.m. de eventueel daarop rustende rechten, contact met ons op.
  2. Het staat u dus niet vrij om de teksten, foto's of afbeeldingen op deze website waarvan de rechten bij ons liggen te gebruiken voor commerciële en niet commerciële doeleinden, zonder dat u daar een schriftelijke bevestiging van DHK over heeft ontvangen.
  3. Indien u van DHK een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen om teksten, foto's of afbeeldingen te mogen gebruiken voor commerciële of niet commerciële doeleinden, dan stellen wij wel altijd de voorwaarden dat u ons als bron vermeldt (bron: weblink naar ‘De Hakhoning Koning’.). DHK heeft ten aller tijden het recht om dit weer in te trekken. Voor gebruik van commerciële doeleinde zal bij voorbaat geen toestemming worden verleend.